1/1                


Ďalší úspech pre Aspen5

Autor : ABC fly [ 2014-08-11 ]

Gradient piloti dominovali v športovej triede na Majstrovstvách Slovenska 2014. Prvé miesto Juraj Koreň, druhé miesto Cyprián Koreň a tretie Stanislav Mayer. Všetci lietajú na klzáku Aspen5. viac...